Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is hulp bij vragen of klachten. Bijvoorbeeld over een contactpersoon waar u zorg of ondersteuning van krijgt. Als u ontevreden bent, ga dan eerst zelf in gesprek. Schrijf vooraf op waar u ontevreden over bent en bedenk voorbeelden. Komt u er samen niet uit? Vraag dan om bemiddeling van een sociaal ombudsfunctionaris of van een vertrouwenspersoon.

De sociaal ombudsfunctionaris kan u helpen bij uw klachten over de jeugdhulp of ondersteuning via de Wmo. Deze functionaris luistert naar uw verhaal en probeert er samen met u en het Sociaal Team uit te komen. De sociaal ombudsfunctionaris is onpartijdig. U kunt daarom ook bij de sociaal ombudsfunctionaris aankloppen bij een conflict met de gemeente.

Met een vertrouwenspersoon bespreekt u samen de situatie en bekijkt u welke oplossingen er zijn.

Een vertrouwenspersoon:

  • zet uw belangen voorop
  • geeft informatie en advies
  • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
  • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
  • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
  • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken

De hulp van vertrouwenspersonen is altijd gratis. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ) is de landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Sociaal ombudsfunctionaris

Helga Peters, telefonisch bereikbaar: ma, di, do

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Bent u ontevreden over uw contactpersoon binnen de jeugdhulp?

Ga in gesprek en vertel dat u ontevreden bent. Schrijf vooraf op waar u ontevreden over bent en bedenk voorbeelden. Komt u er samen niet uit? Vraag hulp aan een vertrouwenspersoon. Die vindt u bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). U kunt ook contact opnemen met het Juiste Loket. Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich niet geholpen voelen door instanties en zorgloketten.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Juiste Loket