Kinderopvang voor een basisschoolkind

Zoekt u opvang voor uw kind buiten schooltijden?

U kunt kiezen tussen kinderopvang bij een gastouder thuis of de buitenschoolse opvang. Kies voor een geregistreerd kinderopvangverblijf of gastouder. Deze vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

U krijgt misschien een deel van de kosten vergoed. Hoe? Kijk op de website van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Landelijk Register Kinderopvang

Wilt u weten of uw kind kan overblijven?

Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, organiseert de school tussenschoolse opvang. De school vraagt daarvoor een kleine vergoeding.