Leerlingenvervoer

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

Ga naar de website van de gemeente voor meer informatie over leerlingenvervoer. Ook vindt u hier het aanvraagformulier. U kunt de gemeente ook bellen. Zeg dat u belt over leerlingenvervoer. De medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en u informeren over uw mogelijkheden.

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp? Heeft u vragen over het vervoer naar de instelling die de hulp biedt? Neem dan contact op met het Sociaal Team. In sommige gevallen is een vergoeding of het inzetten van een taxi naar jeugdhulp mogelijk.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Houten

Bezoekadres

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

Postadres

30
3990 DA
Houten
030 63 92 899

Leerlingenvervoer aanvragen

Sociaal Team Houten

Bezoekadres

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

Postadres

30
3990 DA
Houten
030 63 92 611

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een psychische stoornis, een beperking, ziekte of doordat de school ver weg ligt.

De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding te bieden voor het reizen per fiets of openbaar vervoer (eventueel met begeleiding)
  • een vergoeding te bieden voor een (aangepast) vervoermiddel of door zo'n vervoermiddel in bruikleen te geven (bijvoorbeeld een elektrische fiets)
  • het kind onder begeleiding zelfstandig te leren reizen met de fiets of het openbaar vervoer
  • een vergoeding te bieden voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (met eigen vervoer)
  • te zorgen voor (aangepast) vervoer met een taxi(bus)