Ondersteuning van de gemeente

Hoe kan de gemeente u helpen?

De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig blijven leven. Of iemand ondersteuning krijgt van de gemeente, verschilt per situatie.

Denkt u dat u hulp nodig heeft? Neem contact op met het Sociaal Team Houten. Het contact met het Sociaal Team gaat daarna als volgt:

 • U meldt zich bij het Sociaal Team voor een gesprek over ondersteuning.
 • U kunt het gesprek voorbereiden door een persoonlijk plan te schrijven. In het persoonlijk plan kunt u beschrijven:
  • wie u bent
  • wat uw situatie is
  • wat de reden is dat u ondersteuning vraagt
  • wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst)
  • voor welke zaken u ondersteuning nodig hebt en wat u daarin zelf kunt oplossen.

  Bovendien geeft het persoonlijk plan u meer vertrouwen in het voeren van het keukentafelgesprek.

 • U kunt altijd iemand vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Het hoeft niet, maar het mag. De keuze is aan u. Heeft u geen hulp in uw directe omgeving? Vraag dan hulp aan een cliëntondersteuner. U bereidt samen het gesprek voor.
 • Tijdens het gesprek met het Sociaal Team kijkt u samen naar wat u nog zelf kunt doen, wat met hulp van familieleden geregeld kan worden en van welke voorzieningen in de buurt u gebruik kunt maken.
 • De gemeente beslist daarnaast of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft. In dat geval krijgt u een indicatie.

Gemeente Houten - cliëntondersteuning

Sociaal Team Houten

Bezoekadres

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

Postadres

30
3990 DA
Houten
030 63 92 611

Wat is een Wmo-voorziening?

Als u ondersteuning nodig heeft, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-voorziening. Zo kunt u mee blijven doen aan de maatschappij. Een Wmo-voorziening kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld:

 • Woonvoorziening zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen
 • Vervoersvoorziening zoals taxivervoer, aanpassing van uw auto, gehandicaptenparkeerkaart, rolstoel, duofiets
 • Huishoudelijke ondersteuning zoals organisatie van uw huishouden, advies, instructie en voorlichting over uw huishouden, tijdelijke opvang en verzorging van jonge kinderen
 • Ondersteuning zoals begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, kortdurend verblijf, begeleiding bij het wonen
 • Maatschappelijke opvang zoals daklozenopvang, verslavingszorg en hulp bij huiselijk geweld.

Een Wmo-voorziening kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene voorziening is voor iedereen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Een maatwerkvoorziening is een voorziening speciaal voor u. De voorziening wordt dan op uw situatie afgestemd. Bijvoorbeeld een aanpassing in uw woning.

Sommige voorzieningen zijn eenmalig. Andere voorzieningen worden tijdelijk verstrekt. U kunt bij het Sociaal Team Houten terecht voor meer informatie over de Wmo.

Sociaal Team Houten

Bezoekadres

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

Postadres

30
3990 DA
Houten
030 63 92 611

Rijksoverheid - Wmo

Hoe vraagt u een Wmo-voorziening aan?

Voor het aanvragen van voorzieningen uit de Wmo gaat u naar het Sociaal Team Houten. In een gesprek bekijkt u samen met een medewerker van het Sociaal Team Houten wat u nodig heeft. Eerst wordt gekeken of mensen uit uw eigen omgeving u hulp en ondersteuning kunnen bieden. Of van welke algemene voorzieningen u gebruikt kunt maken. Samen zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie.

U kunt altijd iemand vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Het hoeft niet, maar het mag. De keuze is aan u. Heeft u geen hulp in uw directe omgeving? Vraag dan hulp aan een cliëntondersteuner. Samen bereidt u het gesprek voor. De cliëntondersteuner kan ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Gemeente Houten - cliëntondersteuning

Sociaal Team Houten

Bezoekadres

Onderdoor
25
3995 DW
Houten

Postadres

30
3990 DA
Houten
030 63 92 611

Welke opties heeft u als u een Wmo-voorziening krijgt?

Als de gemeente u een voorziening aanwijst, heeft u de keuze tussen:

 • zorg in natura (ZIN)
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor ondersteuning en hulp in natura? Dan adviseert het Sociaal Team Houten de gemeente over welke zorg u krijgt en van wie. Deze hulp heet zorg in natura (ZIN). De gemeente regelt ook de administratie. Wel maakt u zelf afspraken met de zorgverlener wanneer en hoe u de hulp en ondersteuning krijgt. U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald.

In sommige gevallen kan de gemeente een persoonsgebonden budget verstrekken. U koopt dan zelf uw hulp of zorg in. Het geld komt niet op uw eigen rekening te staan. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betalingen.

Het maken van een keuze tussen de verschillende mogelijkheden kan lastig zijn. De gemeente is verplicht om u te informeren over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een bepaalde voorziening. U kunt ook informatie vragen bij belangenorganisaties. Bijvoorbeeld bij Per Saldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Met de test van Per Saldo kunt u zien wat het beste bij u past.

Ook kan het verstandig zijn om hulp te vragen van iemand die u vertrouwt. Heeft u geen hulp in uw directe omgeving, dan kunt u hulp vragen aan een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis. Kijk op de website van de gemeente voor een overzicht van vrijwilligers die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De consulent welzijn van 'van Houten&co' kan ook optreden als cliëntondersteuner.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Jongerenwerk 'van Houten&co'

Bezoekadres

Hefbrug
1
3991 LB
Houten

Postadres

Onderdoor
160
3995 DX
Houten

Gemeente Houten - cliëntondersteuning

Kijk ook bij