Geld voor dagelijks leven

De Kledingbank geeft kleren en schoenen aan mensen in nood. Of ga naar een kringloopwinkel. De kringloopwinkel verkoopt goedkope tweedehandskleding. Maar bijvoorbeeld ook gebruikte meubels, huishoudelijke apparaten, speelgoed en keukenspullen.

Bij Doorgeefluik kunt u ook terecht voor tweedehands spullen. Kijk op de website voor meer informatie.

Doorgeefluik

Kledingbank Krommerijnstreek

Bezoekadres
Peppelkade 9a
Houten

Telefoonnummer
030 634 38 44

Kringloopwinkel Ecokring

Bezoekadres
Peppelkade 9A
3992 AL Houten

Telefoonnummer
030 634 38 44

Kringloopwinkel Noppes Houten

Bezoekadres
De Brug 13A
3991 LN Houten

Telefoonnummer
030 307 17 00


Misschien kunt u individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine of spullen voor uw kinderen. Of u gebruikt de individuele inkomenstoeslag voor het betalen van rekeningen, zoals de huur.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag. Kijk voor meer informatie op de website Werk en Inkomen Lekstroom.

BghU - Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Website
www.bghu.nl

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) - individuele inkomenstoeslag


De Voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen in nood. Kijk op de website van Voedselbank Houten voor meer informatie.

Aanmelden kan via website Voedselbank of via Sociaal Loket.

Sociaal Team Houten

Voedselbank Houten

Bezoekadres
De Poort 81
3991 DX Houten

Telefoonnummer
030 737 06 26